GreŇ°ka u dohvatu:
select *, brodovi.id as brodid, tipovi.id as tipid, brodovi.charter as charter_oznaka from brodovi brodovi left join lokacije lokacije on brodovi.locationid=lokacije.id left join tipoviplovila tipovi on brodovi.yachtcategoryid=tipovi.id where brodovi.id='2009'